Konferencja 2015

„Tylko pokorna współpraca inżynierów i lekarzy może być źródłem sukcesu w postaci nowych technologii poprawiających jakość leczenia w medycynie”

Prof. Marian Zembala

PODZIĘKOWANIA DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

Szanowni Państwo

W imieniu Organizatorów składam serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom za tak liczny i aktywny udział w IV Konferencji „Śląska Inżynieria Biomedyczna”. Wydarzenie to zgromadziło ponad 400 Uczestników, w tym wielu znakomitych gości, instytucji naukowych, samorządowych, ośrodków służby zdrowia, firm związanych z technicznym zapleczem medycyny oraz studentów i uczniów szkół średnich. Tegoroczna konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem oraz wysoką oceną jej Uczestników. Pragnę również podziękować za udział w organizacji konferencji: Honorowym Patronom, Radzie Programowej i Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji oraz Sponsorom. Zapraszam już na kolejną V Konferencję „Śląska Inżynieria Biomedyczna”, która odbędzie się w październiku przyszłego roku.

Marek Gzik

Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

List od Ministra Zdrowia Mariana Zembali:
autor strony: Wodarski Piotr e-mail: Piotr.Wodarski@polsl.pl