Strona główna Konferencji

.

„Tylko pokorna współpraca inżynierów i lekarzy może być źródłem sukcesu w postaci nowych technologii poprawiających jakość leczenia w medycynie”

Prof. Marian Zembala

.

Szanowni Państwo,

Aktualnie trwają prace nad ostateczną wersją programu konferencji, który wkrótce będzie dostępny na stronie internetowej.

Marek Gzik                           
Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej                 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że trwają przygotowania do III Konferencji Naukowej
„Śląska Inżynieria Biomedyczna – SIB 2014”, która odbędzie się 17.10. w Zabrzu w Hotelu „Diament”. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest „TELEMEDYCYNA”. Szczegółowe informacje będą dostępne w najbliższym czasie.

 

Marek Gzik                           
Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej                 

                            

 

Szanowni Państwo,

 

Uczestnicy II Konferencji Śląska Inżynieria Biomedyczna,

.

      Pragnę jeszcze raz podziękować za liczny i czynny udział w naszej Konferencji. Szczególne podziękowania kieruję na ręce Patronów Honorowych Konferencji, Firm – Sponsorów oraz Komitetu Organizacyjnego Konferencji na czele z dr. Witoldem Walke. Duże zainteresowanie konferencją (ponad 400 uczestników), utwierdza nas w przekonaniu o potrzebie kontynuowania inicjatywy integracji środowiska śląskiej bioinżynierii. Dlatego już dziś zapraszamy do udziału za rok w kolejnej III Konferencji Śląska Inżynieria Biomedyczna.

Marek Gzik                          
Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej                  .

.

ŚLĄSKA INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

ZABRZE, 25 października 2013

Hotel Diament

 A

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w dniu 25.10.2013 r. w Hotelu „DIAMENT” w Zabrzu odbędzie się II Konferencja „Śląska Inżynieria Biomedyczna”. Organizatorami Konferencji są Wydział Inżynierii Biomedycznej i Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Śląskie Centrum Chorób Serca, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii oraz Instytut Techniki i Aparatury Medycznej. Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji przedstawicieli środowisk naukowych, samorządowych, ośrodków służby zdrowia, firm związanych z technicznym zapleczem medycyny oraz studentów zainteresowanych problematyką inżynierii biomedycznej. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Marek GzikAAAAAAAAAA

autor strony: Wodarski Piotr e-mail: Piotr.Wodarski@polsl.pl