Strona główna Konferencji

.

„Tylko pokorna współpraca inżynierów i lekarzy może być źródłem sukcesu w postaci nowych technologii poprawiających jakość leczenia w medycynie”

Prof. Marian Zembala

.

PODZIĘKOWANIA
DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

W imieniu Organizatorów dziękuję wszystkim Uczestnikom za liczny i aktywny udział w III Konferencji „Śląska Inżynieria Biomedyczna”. Wydarzenie to zgromadziło ponad 350 Uczestników, w tym wielu znakomitych gości, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, instytucji naukowych, samorządowych, ośrodków służby zdrowia, firm związanych z technicznym zapleczem medycyny oraz studentów i uczniów szkół średnich. Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem oraz wysoką oceną jej Uczestników.
Składam serdeczne podziękowania za udział w organizacji konferencji: Honorowym Patronom, Radzie Programowej i Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji oraz Sponsorom.
Zapraszam już na kolejną IV Konferencję „Śląska Inżynieria Biomedyczna”, która odbędzie się w październiku przyszłego roku.

Marek Gzik                           
Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej                 

.

Szanowni Państwo,

Wstępny program konferencji dostępny jest w zakładce Program Konferencji.

Marek Gzik                           
Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej                 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że trwają przygotowania do III Konferencji Naukowej
„Śląska Inżynieria Biomedyczna – SIB 2014”, która odbędzie się 17.10. w Zabrzu w Hotelu „Diament”. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest „TELEMEDYCYNA”. Szczegółowe informacje będą dostępne w najbliższym czasie.

 

Marek Gzik                           
Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej                 

                            

 

Szanowni Państwo,

 

Uczestnicy II Konferencji Śląska Inżynieria Biomedyczna,

.

      Pragnę jeszcze raz podziękować za liczny i czynny udział w naszej Konferencji. Szczególne podziękowania kieruję na ręce Patronów Honorowych Konferencji, Firm – Sponsorów oraz Komitetu Organizacyjnego Konferencji na czele z dr. Witoldem Walke. Duże zainteresowanie konferencją (ponad 400 uczestników), utwierdza nas w przekonaniu o potrzebie kontynuowania inicjatywy integracji środowiska śląskiej bioinżynierii. Dlatego już dziś zapraszamy do udziału za rok w kolejnej III Konferencji Śląska Inżynieria Biomedyczna.

Marek Gzik                          
Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej                  .

.

ŚLĄSKA INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

ZABRZE, 25 października 2013

Hotel Diament

 A

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w dniu 25.10.2013 r. w Hotelu „DIAMENT” w Zabrzu odbędzie się II Konferencja „Śląska Inżynieria Biomedyczna”. Organizatorami Konferencji są Wydział Inżynierii Biomedycznej i Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Śląskie Centrum Chorób Serca, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii oraz Instytut Techniki i Aparatury Medycznej. Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji przedstawicieli środowisk naukowych, samorządowych, ośrodków służby zdrowia, firm związanych z technicznym zapleczem medycyny oraz studentów zainteresowanych problematyką inżynierii biomedycznej. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Marek GzikAAAAAAAAAA

autor strony: Wodarski Piotr e-mail: Piotr.Wodarski@polsl.pl